| טיסות למלדיביים | הצהרת נגישות |

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

עדכון אחרון: יוני 2022.

מדיניות פרטיות

קבוצת Tourline (להלן: "החברה"), מפעילת אתר זה, מתייחסת בכבוד לגולשים באתרי האינטרנט שלו ומייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות הגולשים.  להלן נפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר https://maldives.org.il/ (להלן: "האתר") ונסקור, בין השאר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע שתמסור לה תוך כדי שימוש באתר, או שנאסף על ידיה בעת השימוש באתר.

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתfo למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (להלן ביחד או לחוד: "המסמכים המחייבים").

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

מסירת פרטים אישיים ואחרים

השימוש בחלק משירותי האתר יכול להצריך הרשמה ו/או מסירת פרטים (למשל מכירה דיגיטלית (e-com), הרשמה לאתר, צור קשר, צ'ט עם נציג, כתיבת תגובות והעלאת תוכן גולשים וכיו"ב). בעת ההרשמה, תתבקש למסור פרטים מזהים כגון: שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך ועוד. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה (המסומנים), לא תוכל להשתמש בשירותי האתר הדורשים הסכמה ו/או מסירת פרטים ויתכן כי חווית הגלישה שלך תפגע.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת או תמסור. החברה תהא רשאית לשמור את הנתונים שתמסור בעת ההרשמה. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר מקום בו רישום נדרש, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולתנו ליצור עימך קשר. במידה ופרטיך השתנו, עליך לעדכן אותם באופן מקוון באתר, באזור המיועד לכך. כמו כן הנך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי אלא להפנותו אלינו למסירת הפרטים בעצמו, בהתאם למדיניות פרטיות זו.

לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר.

 

יצירת תכנים ופרסום תכני משתמשים

החברה עשויה לאפשר לך להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת חוות דעת, תגובות, תמונות, סרטוני וידיאו, רעיונות, הצעות והערות פומביות. במסירת התכנים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שהנך בעל הזכויות בתכנים, וכי הנך רשאי למסור אותם לפרסום. כמו כן, במסירת התכנים אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר. במסירת תכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, אתה מקנה לחברה ולכל אדם אחר מטעמנו, רישיון להשתמש בתכנים. במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר לחברה לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים, לרבות בפרסומי החברה, או להשתמש במידע לשם ייעול השירות בחברה וטיפול בתלונות, כל זאת, לפי ראות עיניה של החברה. כמו-כן, הנך מסכים שהחברה תפרסם או תשתמש בשמך וכל פרט אישי המשולב במידע שהזנת (כדוגמת, מקום מגורים), במסגרת פרסומיה, במידה ואינך מאשר שימוש בפרטים אישיים שהוזנו על ידך, עליך להודיע על כך לחברה.

עליך להקפיד שתוכן המועלה על ידך, עבורך או על ידי מורשים מטעמך יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להציג באתר את התכנים הבאים:

 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, לרבות העתקת ו/או הפצת תמונות שאין לך או למורשים מטעמך שמעלים תכנים לאתר רישיון להשתמש בהן ולהעלותן לאתר;
 • כל תוכן היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שניתנה הסכמה לפרסום זהותם, או כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם (ובלבד שמידע זה נמסר או פרסומו אושר על ידי הגורם המוסמך על פי דין להעלאת תוכן שכזה);
 • כל תוכן בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המציג קטינים באופן מיני;
 • כל תוכן בעל אופי פורנוגרפי או בעל אופן מיני בוטה, או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח או פוגע ברגשות הציבור;
 • כל תוכן שיש בו או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
 • כל תוכן האסור לפי דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, או לפי תנאי שימוש אלה;
 • כל תוכן המביע או מרמז באופן שקרי כי תוכן כאמור הינו בחסות או מקודם על ידי החברה, או שיש בו זדון או תרמית מכל בחינה אחרת.
 • מובהר כי אין לנו כל חובה לבחון, לשנות או לנטר את תוכן האתר. יחד עם זאת, אנו רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את תוכן האתר, לסרב להציג את תוכן שהועלה, לשנות או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן באתר שהעברת אלינו אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים, במשתמשים, בנו או במי מטעמנו, או מכל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתנו המלא. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויותינו לפי כל דין ואינן מחייבות אותנו לנטר את תוכן האתר.

מובהר כי על הגולש חל איסור ליצירת קישורים לאתר או הטמעות של קישור לאתר באתרי צד ג' כלשהם העוברים על מי מהסעיפים דלעיל.

הנך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, כל תוכן שאתה מעלה לאתר. אנו לא מספקים שירותי אחסון בענן ולא גובים כל תשלום על שירות זה.  אנו לא מתחייבים שהתוכן אשר מוצג באתר, בין אם הועלה על ידי מנהל האתר או על ידי אורחים נוספים, ישומר לעד ולכן הנך אחראי לייצר עותק של כל תוכן המועלה על ידך לאתר. אנו לא נישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מאובדן תוכן זה. במידה והנך סבור כי תוכן האתר הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת הכותרת "נוהל הודעה והסרה" להלן.

נוהל הודעה והסרה

במידה ומוצגים באתר תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמן ליצור קשר עימנו קשר בבקשה להסירם (דרך טופס צור קשר), תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותייך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר ואנו איננו מתחייבת לנטר את התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, אזי לא נוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שאתה תיצור עמנו קשר. אנו לא נהיה אחראים לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, בין אם קיבלנו דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור שהועלה לאתר ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עלינו לנמק החלטתה זו. כמו כן, נהיה רשאים לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

המידע הנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, החברה עשויה לאסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.

בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כלשהם כדי לאסוף ולנתח ו/או לצרף ממקורות שונים, מידע שמטיבו הינו אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי), לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר, הרגלי הגלישה והצפייה באתר, מידע דמוגרפי וכיו"ב.

 

אופן השימוש במידע

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאתר ו/או כל מידע אחר שנאסף באתר כאמור לעיל ולהלן יישמר במאגר הלקוחות של החברה. השימוש באתר מהווה מתן הסכמה על ידך לאיסוף ועיבוד המידע תחת תנאי מדיניות הפרטיות ומעיד על הסכמתך לכך שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ובכלל זה לבצע פעולות באופן עצמאי כגון מתן תרומות, פרסום תכנים ועוד;

כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים באתר הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך ולמטרה זו, יצירת פרופילים של לקוחות וניטור פעולות משתמשים באתר;

ליצירת הקשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;

לשם תפעולו התקין ופיתוח של האתר;

לצורך משלוח דיוור ישיר, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעת דואר אלקטרוני או הודעת מסר קצר (SMS), ובין בכל דרך אחרת.  דיוור ישיר כזה יישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו על ידי מענה כמוצג בדיוור הישיר שתקבל או על ידי שליחת בקשת הסרה למייל ashkelon24@gmail.com

מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות – התשמ"א-1981 וכל דין רלוונטי אחר.

כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;

לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

תוכן פרסומי 

כל תוכן פרסומי, מידע וטיפים, המתפרסמים באתר ו/או באתרים המקושרים לאתר זה הינם פרסומים כללים שאינם מתחשבים בנתוניו האישיים של הגולש ועל כן אין לראות בתוכן האתר כהמלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. השימוש בתוכן הפרסומי הינו באחריות המשתמש בלבד. להמשך בדיקה והתאמה אישית יש לפנות למרכז לקבלת השירותים ברמה אישית ומפורטת.

החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמשים פרסומים, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני,  SMSאו בכל צורת תקשורת והעברת מידע מקובלת אחרת, בכפוף לקבלת הסכמת הנמען בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

המשתמש יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהחברה, לפי בחירת המשתמש.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ניהול ובקרת האתר, היענות לבקשותיך, להעניק תמיכה ושירות לקוחות וכיו"ב, החברה עשויה לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. החברה תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן החברה התקשרה עימם, והחברה דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם לחברה ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים, בין היתר, ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן, ספקי שירותי תמיכה);

אם תפר את תנאי המסמכים המחייבים, או חלק מהם, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

אם גורם מוסמך ידרוש זאת ולאחר שהחברה בחנה ומצאה כי דרישה זו סבירה ומוצדקת. בכל מקרה, החברה תמסור אך ורק את המידע המינימלי הנדרש.

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצורך הפרויקט שהאתר מקדם, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;

אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

העברת מידע כאמור בסעיף זה לעיל עשויה לכלול העברה אל או גישה למידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל וזאת בכפוף להסכם המחיל את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים.

למעט במקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכלל משתמשי האתר. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

 

טכנולוגיות ניטור מידע

באתר עשוי להיעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. בנוסף, שימוש בעוגיות עשויים להתבצע לשם ביצוע ומתן חוויית שיווק ופרסום מותאם יותר הן באתר והן מחוצה לו.

"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. הCookies  יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לאשר את השימוש ב"עוגיות" (cookies) תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לתפקוד לא אופטימאלי של חלק מהשירותים והתכונות באתר ולפגוע בחוויית המשתמש שלך בעת הגלישה באתר.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות לאתר.

 

Google Analytics

האתר עושה שימוש בכלי Google Analytics שהינו כלי לניטור הגלישה באתר, כלי זה אוסף מידע שהינו בטבעו אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר. החברה אינה משתמשת במידע האמור באופן שיש בו כדי לזהות את המשתמשים באתר ובכלל זה אינה מצליבה מידע שמתקבל מ Google Analyticsעם מידע אישי שיש לה לגבי משתמשי האתר.  השימוש שנעשה באתר בכל הקשור ל Google Analytics נעשה בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כלי ניטור זה, כמתפרסם באתר של Google.

 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה. בנוסף, אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע לך החברה על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והנך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

פניות כאמור יש להפנות למייל המופיע מטה בחלק "פנה אלינו".

 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות (מועד העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו הינו כפי המופיע בראש מסמך זה) ועל כן אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

צור קשר

החברה שומרת על זכותם לפרטיות של הגולשים באתר ומשתמשים אחרים. אם נפגעת מהאתר, אתה חושש לפרטיותך או בכל נושא אחר הנך מוזמן לפנות אלינו במייל לכתובת  ashkelon24@gmail.com   ונעשה כל מאמץ לענות לפנייתך במהירות ובאנושיות.

תקנון האתר ותנאי שימוש

אתר האיים המלדיביים מפרסם טיפים והמלצות תיירותיות המבוססות על מקורות מידע חיצוניים. חלק מהנתונים שעליהם מתבסס המידע באתר עלולים להשתנות במהלך הזמן או להיות לא מדויקים ו\או לא נכונים ו\או לא בשליטת האתר, לדוגמה: זמני נסיעות, עלויות ומחירים, טיסות ודרכי הגעה, בתי עסק או מוסדות ציבור שעלולים להיסגר או לעבור מיקום, ועוד….  לפני השימוש בהמלצות באתר יש  לוודא עם מקורות נוספים ו\או ישירות מול נותני השירות את נכונות הפרטים.

הנהלת "האיים המלדיביים"  מבהירה כי המידע וההמלצות באתר זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית ולשיקול הדעת של הקוראים, והינו בגדר המלצה בלבד והשימוש בו על אחריות הקורא בלבד!

האתר לא יהיה אחראי לשום נזק או עוגמת נופש שיגרמו כתוצאה משימוש באתר או מהסתמכות על ההמלצות בו.

חשוב לציין: לא בדקנו את נכונות ההמלצות שמפורסמות באתר, חלקן הגדול מבוסס על תכני גולשים באינטרנט והמידע על דעת הכותבים בלבד.

האתר משמש גם כאתר פרסומי. האתר לא מספק שירותי תיירות אלא מקשר בין נותני שירות ללקוחות. במקרה של השארת פרטים לקבלת מידע הפרטים עשויים להימסר לנותני השירות שיבחרו על ידי האתר, כל האחריות על טיב השירות ו\או על נזקים שיגרמו במהלך הזמנת ו\או הטיול או בכל עניין כספי ו\ביטוחי לא חלה על האתר אלא רק מול החברה שמספקת את השירות בפועל.

תנאי פרסום תגובות באתר "האיים המלדיביים"

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של מדיניות האתר – לצד שמירה על חוקי מדינת ישראל.

אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, פוגעות בפרטיות, מעליבות, מפרות זכויות קניין רוחני, או תגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי ו/או תוכן שקרי או מגמתי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה בלבד.

אתר "האיים המלדיביים" שומר לעצמו את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעת הנהלת האתר, ושומר לעצמו את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.

תכנים ו\או  תגובות המפורסמים ב"האיים המלדיביים" ע"י האתר \בעלי מקצוע \ גולשים \ מפרסמים

האתר ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים ובמיוחד הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים ( בעלי מקצוע, סוכני נסיעות, גורמי תיירות וכו). האתר  מבהיר  כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והיינו בגדר המלצה בלבד ועל אחריות הקורא !!!! משכך, הנהלת האתר איננה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות – ישירות ועקיפות – של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

דיווח על תוכן פוגעני: כל מי שרואה את עצמו נפגע מתוכן כתבה או\ו טוקבק מוזמן לפנות להנהלת האתר, דרך טופס צור הקשר, ולבקש להוריד את תוכן הכתבה או\ו הטוקבק הפוגע.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. ולהנהלת האתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן בגלישתך באתר הנך מאשר ומסכים כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עוגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים.

הרשמה לעדכוני מבצעים \ ניוזלטר

בהצטרפות המשתמש לרשימת הדיוור ("ניולטר")של אתר "האיים המלדיביים" הוא מסכים לקבלת ידיעון  פרסומי מהאתר ו\או חומר שיווקי ו\או תדמיתי.

ההרשמה לעדכונים היא חינמית, הפרסומים והתוכן שנשלחים לתיבת האימייל של הנרשמים  הם באחריות המפרסמים בלבד. לאתר אין אחריות על המבצעים ו\או על התוכן המופץ ברשימת הדיוור, האתר לא מספק שירותי תיירות אלא מקשר בין נותני שירות ללקוחות.

ההרשמה לרשימת הדיוור וההסמכה לתנאים אלו  מתבצעת על ידי שליחת הוספת האימייל לשדה ההרשמה.

האתר משתמש בתוכנה חיצונית לניהול העדכונים ברשימת הדיוור, בכל אימייל יש אפשרות לביטול ההרשמה על ידי לחיצה על קישור. יתכן שההסרה לא תבוצע בגלל תקלה טכנית, במקרה הנ"ל ניתן לבקש הסרה ידנית  בציון האמייל שנשלח אליו העדכונים בטופס צור קשר ( לחץ כאן), ההסרה תבוצע תוך 3 ימי עבודה.

יתכנו תקלות טכניות בשליחה וקבלת העדכונים שלא בשליטת האתר (שליחה מספר פעמים של אותם תכנים, אי קבלת העדכונים ועוד…) , לאתר לא תהיה אחריות לתקלות ונזקים שיגרמו כתוצאה מכך.

קניין רוחני

התמונות, התכנים, הגרפיקה,  התיאורים, הכתבות  וכל חומר אחר, הינם קניינו הבלעדי של האתר, אשר מוגן בזכויות יוצרים ע"פ החוק. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים, התמונות,  האיורים והתרשימים והמידע שהם מכילים, הם רכושו וקניינו הבלעדי של האתר ואין לראות במידע המסופק על ידי האתר כהסכמה או כמתן רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של האתר או של צדדים שלישיים.

אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: העתקה או שכפול או הפצה או תרגום או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של האתר

לבקשות שיתוף פעולה, רשות שימוש בתכני האתר \ או פנייה לאתר  ניתן לפנות באמצעות טופס יצירת קשר

גלישה נעימה וטיול מהנה.

 

מלאו את הטופס הבא

ונשוב אליכם במהירות!